Η Άννα ξέρει πως, φτάνοντας στο Προνήπιο είναι πια από τα μεγάλα παιδιά του κι αναλαμβάνει να ξεναγήσει με μεγάλη υπευθυνότητα τα νέα παιδιά. Η ομάδα είνα πλέον δεμένη και σταθερή. Η προθυμία της Άννας να βοηθήσει τα μικρότερα παιδιά, βοηθάει και την ίδια στην εμπέδωση της γνώσης που έχει κατακτήσει. Σταδιακά εξελίσσεται κινητικά από τον χειρισμό στην συντονισμένη κίνηση. Αναπτύσσει συνεχώς την λεπτή κινητική δεξιότητα, καθώς εργάζεται με διαρκώς μικρότερα υλικά. Το παιχνίδι παραμένει το ισχυρότερο μέσο μάθησης και χαλάρωσης, ενώ ή συγκέντρωσή της εξασκείται μέσα από την εναλλαγή στατικών και κινητικών δραστηριοτήτων. Η ανακάλυψη γίνεται με συστηματικό πειραματισμό που βοηθάει την Άννα να εμβαθύνει στη γνώση και να αναπτύξει ολόπλευρα τις δεξιότητές της.

Ο παιδαγωγός παραμένει υπστηρικτής στην κατάκτηση της νέας γνώσης.

Έρχεται η πρώτη επαφή με τα στοιχεία του γραπτού λόγου και την έννοια του αριθμού που θα δουλευτούν κυκλικά μες στη χρονιά. Η παρατήρηση κι ο πειραματισμός πλέον βοηθούν στην μελέτη κι ερμηνεία των φυσικών φαινομένων. Η τέχνη αποτελεί μέσο έκφρασης και δημιουργικής διεξόδου. Σιγά-σιγά η Άννα ολοκληρώνει τον κύκλο της προσχολικής ηλικίας και προετοιμάζεται για την ένταξη στο νηπιαγωγείο με αυτοπεποίθηση, ανεπτυγμένες δεξιότητες και αγάπη για τη μάθηση και το σχολείο.

Στο νηπιαγωγείο φοιτά ο Βασίλης ολοκληρώνοντας τον κύκλο της γνώσης στην «Χαρούμενη Αγκαλιά». Οι οργανωτικές δεξιότητές του έχουν αναπτυχθεί τόσο ώστε πλέον στο κοινωνικό παιχνίδι να μπορεί να δουλέψει ιδέες, να φτιάξει με την ομάδα του κανόνες, να μοιράσουν αρμοδιότητες και να στήσουν ένα νέο παιχνίδι από την αρχή. Αυτή η ικανότητα αυτοοργάνωσης της δράσης, επιτρέπει στα παιδιά να επικεντρώνονται σε κοινούς στόχους και να συνεργάζονται χωρίς να χάνουν την ατομικότητά τους. Εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων ενώ μέσα από εργαστήρια πειραμάτων εμβαθύνουν στη σχέση αίτιου και αποτελέσματος.

Προχωρούν από στην αναγνώριση των λέξεων, συλλαβών και γραμμάτων και την αναπαραγωγή τους με πολλαπλά μέσα. Με λειτουργικές παρεμβάσεις στην τάξη ο παιδαγωγός διασφαλίζει της προϋποθέσεις για την αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή. Παράλληλα δουλεύεται η εισαγωγή στις μαθηματικές πράξεις ξεκινώντας από την σειροθέτηση, την ταξινόμηση με πολλαπλά κριτήρια και φτάνοντας στην έννοια του συνόλου.

Ο παιδαγωγός διευκολύνει την παρακολούθηση του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για την ολόπλευρη κάλυψη των μαθησιακών στόχων.

Ο Βασίλης νιώθει τον εαυτό του ικανό και πατάει γερά στα πόδια του. Έτοιμος να αποχαιρετήσει το σχολείο της πρώτης παιδικής ηλικίας και να βρεθεί στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου με μεγαλύτερο εφόδιο την αγάπη για τη μάθηση και τη συνεργασία.