Για την υγεία των παιδιών διενεργεί τακτικές μηνιαίες επισκέψεις ο συνεργαζόμενος παιδίατρός μας Στέφανος Στρόφαλης, για τις οποίες λαμβάνουν οι γονείς γραπτή ενημέρωση.

Ο παιδίατρός μας επίσης εγκρίνει το μηνιαίο διαιτολόγιο των παιδιών που συντάσσεται από την συνεργαζόμενη διατροφολόγο μας.

Τόσο στο σχολικό λεωφορείο, όσο και στο σχολείο, υπάρχει πλήρες φαρμακείο.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην παροχή Α’ Βοηθειών με τακτική ενημέρωση, ενώ στο σχολείο υπάρχει αίθουσα ανάρρωσης σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.