Η «Χαρούμενη Αγκαλιά» είναι ένας παιδικός σταθμός -νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα, που στόχο έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Οι βάσεις της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας βρίσκονται στα εκπαιδευτικά συστήματα:

- της Montessori, με τα πολλαπλά οφέλη των ανοικτών τάξεων

- του Reggio Emilia, παρέχοντας πολλούς διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και δημιουργίας

-του Dewey, εστιάζοντας στη σχέση εμπειρίας και μάθησης

- του Gardner, κατανοώντας και βοηθώντας στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης του παιδιού

Σύμμαχος μας, η πολυετής εμπειρία στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Τα πολύτιμα μέσα μας είναι το παιχνίδι και η βιωματική μάθηση, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν αφετηρία και στόχο το ίδιο το παιδί.

Οδηγός μας μια μεγάλη Χαρούμενη Αγκαλιά.

''Τίποτα χωρίς παιχνίδι '' Loris Malaguzzi

Υποστηρίζουμε την ομαλή, σταδιακή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, μαζί με το γονιό.
Η υποστήριξη της οικογένειας είναι καταλυτική στο έργο των παιδαγωγών και στην ένταξη και συμμετοχή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό ξεκινά με την ήπια προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο και ακολουθεί σε κάθε βήμα του με τακτική επικοινωνία, μηνιαίες ενημερώσεις, πρόγραμμα εμπλοκής γονέων και οικογενειακά προγράμματα.