Ο παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο "Χαρούμενη Αγκαλιά" στεγάζεται σε καινούργιο, πρόσφατα αδειοδοτημένο κτίριο στη Γλυφάδα, καλύπτοντας διεξοδικά όλες τις απαιτήσεις νόμιμης λειτουργίας και ασφάλειας. Πυρασφάλεια, άμεσος αερισμός, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι κουζίνας, λουτρού, ανάπαυσης, συνάντησης με τους γονείς αλλά και αποθήκευσης, καθημερινή καθαριότητα και προσεκτική συντήρηση θέτουν τη βάση για την απρόσκοπτη υγιεινή και λειτουργία του χώρου.

Κατά την διαμόρφωση δόθηκε έμφαση τόσο στην ασφάλειά όσο και στη λειτουργικότητα. Οι μεγάλες πολυμορφικές αίθουσες, με ανατολικό φως, επιτρέπουν τη δημιουργία πολλαπλών γωνιών παιχνιδιού, αφήνοντας ελεύθερο χώρο για κίνηση και δράση, καλύπτοντας πρωταρχικές ανάγκες του παιδιού. Η δυνατότητα ενοποίησής τους, προσφέρει όλα τα οφέλη των ανοικτών τάξεων της Montessori.

Η ελεγχόμενη, αλλά και άμεση πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, δίνει τη δυνατότητα προαυλισμού με ασφάλεια, καθώς και πολλαπλές επιλογές ελεύθερου παιχνιδιού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως η κηπουρική και το παιχνίδι με νερό και άμμο.