Προσαρμογή
Υποστηρίζουμε την ομαλή, σταδιακή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, μαζί με το γονιό.

Το ταξίδι του παιδιού στην ενηλικίωση περιέχει μια σειρά από μικρούς αποχωρισμούς. Όσο πιο ήπια ολοκληρωθεί ο καθένας, με τον ανάλογο για κάθε ηλικία τρόπο, τόσο μεγαλύτερο εφόδιο θα αποτελέσει για το παιδί, που θα ενισχύεται από κάθε κατάκτησή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση στον παιδικό σταθμό είναι η βοήθεια και παρουσία των γονιών. Όταν έχει γίνει η τελική επιλογή σταθμού από το γονιό, θα αναλάβει να ξεναγήσει το παιδί του σε αυτόν. Μαζί θα παίξουν και θα γνωρίσουν τους παιδαγωγούς, τον χώρο και την καθημερινή ροή με συναισθηματική ασφάλεια. Σταδιακά, με τον παιδαγωγό συμπαραστάτη, θα γίνει η σταδιακή εισαγωγή στην ομάδα, ενώ θα δοθεί αποκλειστικός χρόνος προσαρμογής στο παιδί. Ακολουθούμε το δικό του ρυθμό με κατανόηση και αποδοχή του συναισθήματος, από τη χαρά της δημιουργίας μέχρι τη λύπη της αποχώρησης.

Είναι σημαντικό η σταδιακή αποχώρηση του γονιού να γίνεται όταν το παιδί νιώθει ασφάλεια στο χώρο.

Είναι σημαντικό η σταδιακή αποχώρηση του γονιού να γίνεται όταν το παιδί νιώθει ασφάλεια στο χώρο, έχοντας δημιουργήσει μια γερή βάση για την ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού με τον παιδαγωγό. Έτσι θα βοηθηθεί αποτελεσματικά στη διαχείριση της ματαίωσης, ώστε να συμμετέχει στην ομάδα ελεύθερο και με σεβασμό στις ανάγκες του.