Νηπιαγωγός με παιδαγωγικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαίδευση στις μαθησιακές δυσκολίες, η Ράνια μεταδίδει μεθοδικά και τρυφερά την αγάπη της για την μάθηση στο Νηπιαγωγείο της Χαρούμενης Αγκαλιάς. Η κατάρτιση και η εμπειρία της στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους οδηγούν τα παιδιά στην κατάκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που θα τα συνοδεύουν σε όλη την σχολική τους πορεία.