Νηπιαγωγός, απόφοιτος του Παιδιαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Μαριλένα συνεχίζει την επιμόρφωσή της στο Θεατρικό παιχνίδι στο κέντρο ΑΝΙΜΑ. Το ειλικρινές ενδιαφέρον και η χαρά τη ανακάλυψης χαρακτηρίζει την προσέγγισή της στα παιδιά.