Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, της Νομικής σχολής Αθηνών και με μακρά θητεία σαν Διευθυντής Προμηθειών /διοικητικές θέσεις σε μεγάλες μονάδες υγείας, ο Μπάμπης υποστηρίζει με τον καλύτρο τρόπο το όραμα της Κατερίνας. Φροντίζει για την απροσκόπτη διοικητική λειτουργία του σχολείου επιβλέποντας θέματα προμηθευτών, γραφειοκρατίας και κτιριακών εγκαταστάσεων. Συντονίζει κι επιβλέπει με κέφι κι ευρηματικότητα όλα τα θέματα μεταφοράς και ασφάλειας των μικρών μαθητών μας.