Απόφοιτος Προσχολικής Αγωγής, η Ειρήνη συνεργάζεται επίσης χρόνια με την Κατερίνα με σχέση αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης. Παιδαγωγός με εμπειρία στην εκπόνηση και τον συντονισμό ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με την ανακάλυψη του φυσικού κόσμου, η Ειρήνη εμπλουτίζει το παιδαγωγικό πρόγραμμα με δράσεις κηπουρικής, μαγειρικής κι αισθητηριακού παιχνιδιού. Δημιουργική και με βαθιά ενσυναίσθηση προς το παιδί, εργάζεται για την άνθιση όλης της ομάδας.